Abraham Ledeboerpark Enschede

Het Abraham Ledeboerpark ontleent zijn naam aan de textielindustrieel die het park door D. Wattez in 1880 heeft laten ontwerpen en aanleggen.

De familie Ledeboer heeft in het centrale parkdeel in 1880 een villa gebouwd. De villa is in 1956 afgebroken conform de voorwaarden bij de schenking van het park aan de gemeente Enschede. Oorspronkelijke elementen uit 1880 zijn onder andere het Koetshuis, de mammoetboom, Rhodondendrons en diverse boompartijen, de vijvers en de toegangspoort met de herkenbare adelaars en rozen.